Kościół Chrześcijański Jezus Żyje

● jest wspólnotą ludzi doświadczających osobistej relacji z Jezusem, którzy wybrali drogę naśladowania Jezusa jako osobisty styl życia,

● jest częścią ogólnoświatowego ruchu charyzmatycznego / ma głębokie więzi z różnymi kościołami w Polsce / wzoruje się na sprawdzonych biblijnych zasadach społecznego i moralnego życia,

● jest miejscem współpracy dla osób w każdym wieku, bez względu na pochodzenie i osobisty dorobek,

● posiada osobowość prawną (wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych do działu A pod poz. 136, decyzja MSWiA Nr W.R./3612-136/97/HG)

● z siedzibą w Kutnie / istnieje w postaci zborów na terenie kilkunastu miast w Polsce.

Informator dla Sieradza