Spotkania:
każdy wtorek o godz. 19:00
przy ul. Sarańskiej 4

Lokalny pastor pomocniczy: Maria Weiss
tel. lokalny 691 529196

Pastor Jerzy Przeradowski
691 355773

Strona główna kościoła:
kchjz.pl
kchjzyje@gmail.com

facebook.com/SieradzdlaJezusa

Konto:
Jezus Żyje w Sieradzu
18 1140 2004 0000 3702 7742 1636