.

Przegląd sezonu sieradzkich kazań wrzesień – grudzień 2022

Przez ostatnie dwa lata sieradzanie naciskali w sprawie tej piosenki, to ją w końcu sfinalizowano. Głównie oparta jest o aspekty z Płocka, ale zawiera także motywy z Kutna, Turku i Sieradza. To taki kwartet pastora Jerzego Przeradowskiego.

Zapraszam do przeglądu dwuczęściowej serii świadectw ludzi z naszej społeczności z grudnia 2022:

Video z ostatniej uroczystości żałobnej:

Wieczór Chwały w Sieradzu – czas specjalnej formy muzycznego uwielbienia.